Contributie

De contributie bedraagt momenteel € 125,00 per kalender jaar. Dit bedrag is exclusief de kosten van het zomerkamp, weekendkampen, Scoutfit en overige additionele kosten. Hierover wordt u tijdig door de leiding en/of het bestuur van Scouting Pijnacker geïnformeerd. U krijgt in januari een rekening voor de contributie van het gehele jaar. Indien uw kind lid wordt in de loop van het kalenderjaar, wordt € 65,00 berekend voor een half jaar, en € 11,00 per maand. De contributie start met ingang van de maand waarin uw kind voor het eerst heeft meegedraaid met onze opkomsten. Meestal is dat enkele weken voor de officiële inschrijfdatum.

Bij de eerste inschrijving wordt indien gewenst ook een bedrag in rekening gebracht van € 7,50 voor een welkomstpakket; voor dit bedrag ontvangt uw kind een das en de eerste insigne die bij het lidmaatschap hoort.

Uw kind/pupil is lid van zowel Scouting Pijnacker als Scouting Nederland. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd op zowel groeps, regionaal en landelijk niveau. Na toezending van de lidmaatschapspas kunt u met uw lidmaatschapsnummer inloggen op de website van Scouting Nederland bij Scouts Online. Hier kunt u te allen tijde uw contactgegevens aanpassen. Via dit systeem kunt u ook inschrijven voor sommige evenementen. Via deze link op onze website kunt u een handleiding m.b.t. Scouts Online vinden. Leden ontvangen Scouting Magazine, het ledenblad van Scouting Nederland, thuis per post.

Opzeggen lidmaatschap

Scouting Pijnacker hanteert een opzegtermijn van drie maanden. Er wordt geen contributie teruggestort als de opzegging eerder is dan 1 januari van het volgende jaar. Het lidmaatschap dient schriftelijk te worden beëindigd door een email te sturen naar ledenadministratie@scoutingpijnacker.nl of met een brief naar, José Remmerswaal t.n.v. Scouting Pijnacker ledenadministratie, Nieuwkoopseweg 11, 2641 PA te Pijnacker.